Instytut Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny w Kołudzie Wielkiej, Fundacja Hodowców Polskiej Gęsi Białej oraz Lokalna Grupa Działania „Czarnoziem na Soli” mają zaszczyt zaprosić Państwa do Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej, gmina Janikowo na:

Kołudzkie rendez – vous z jagnięciną i gęsiną”
w dniu 11 marca 2015 roku w godzinach 1000 – 1530
Kołudzka gęsina i jagnięcina najlepsze na nizinach”


Zaproszenie kierujemy do tych, którzy chcą wytwarzać i promować produkty i potrawy w oparciu o sprawdzony, lokalny i wysokiej jakości surowiec. Właśnie taki znajdziecie Państwo w Kołudzie Wielkiej. Gęś Biała Kołudzka® (zrejestrowana jako odrębna polska rasa) i merynos barwny – swoista „trufla” wśród mięs szlachetnych - gwarantują jakość, smak i, co bardzo istotne dla przetwórców i restauratorów, wysoką ekonomikę przetwórstwa.
Chcemy Państwu zaprezentować możliwie jak najlepsze spożytkowanie tuszki gęsiej i jagnięcej oraz zaproponować współpracę w zakresie wykorzystania naszego wspólnego potencjału do budowy markowego produktu Kujaw.
Potrawy degustacyjne i catering zostaną przygotowane w ramach warsztatów kulinarnych prowadzonych przez Piotra Lenarta w restauracji „Twoje Smaki” w Inowrocławiu w dniach 9 - 10 marca b.r.
Każdy uczestnik seminarium otrzyma zbiór receptur na gęsinę i jagnięcinę nawiązujących do regionalnej tradycji kulinarnej.

Serdecznie zapraszamy

Producent serów owczych, jagnięcinyProgram seminarium

Kołudzka gęsina i jagnięcina najlepsze na nizinach”
10.00 – 10. 15. Przywitanie gości i otwarcie seminarium – mgr inż. Eugeniusz Kłopotek Dyrektor IZ PIB ZD Kołuda Wielka
Panel I. Geś Biała Kołudzka® -produkt markowy Kujaw.
Moderator: dr inż. Halina Bielińska – z- ca Dyrektora

10.15 – 10.40 Gęś Biała Kołudzka®- walory żywieniowe i atrakcyjność przetwórcza tuszki – proporcje masy mięsnej, tłuszczowej i kostnej – z-ca Dyrektora dr inż. Halina Bielińska.
10.40 – 11.00 Promocja gęsi białej polskiej na obszarach wiejskich i jej efekty – Andrzej Klonecki - prezes Fundacji Hodowców Polskiej Gęsi Białej.
11.00 – 11.20 Lokalny produkt markowy i bezpośrednie korzyści wynikające z jego wytwarzania na przykładzie funkcjonowania lokalnych marek kulinarnych we Francji i w Polsce – Anna Dybowska kierownik sekretariatu KSOW i Piotr Lenart - ekspert kulinarny
11.20 - 11.35 „Gęsina od zagrody do stołu” - projekt ścieżki edukacyjnej - Paweł Drzażdżewski - Prezes LGD „Czarnoziem na Soli”.
11.35 – 12.30 Pokaz efektywnego wykorzystania tuszki gęsi Białej Kołudzkiej® w potrawach i przetworach z degustacją produktów nagrodzonych „Złotym Półgęskiem 2012 i 2013” – dr inż. Halina Bielińska i Piotr Lenart.
12.30 – 13.30 – zwiedzanie wybranych obiektów ferm hodowlanych.

Panel II. Jagnięcina – „trufla” wśród mięs na nizinach. Budowa marki kulinarnej „Niech Cię Zakole” w oparciu o jagnięcinę.
Moderator: prof. dr hab. Bronisław Borys, IZ PIB ZD Kołuda Wielka

13.30 – 14.10 Jagnięcina mięsem niszowym o niezwykłych walorach żywieniowych. Szanse na odrodzenie hodowli i spożycia w kraju i w regionie Pomorza i Kujaw. Promocja jagnięciny na szczeblu krajowym i regionalnym – prof. dr hab. Bronisław Borys, prof. dr hab. Roman Niżnikowski – SGGW Warszawa.
14.10 – 14.30 Budowa marki lokalnej „Niech Cię Zakolew Dolinie Dolnej Wisły w oparciu o jagnięcinę – Piotr Lenart.

14.30 – 15.20 Efektywne wykorzystanie tuszki jagnięcej w potrawach i przetworach z degustacją produktów marki „Niech Cię Zakole” wyróżnionych nagrodą dziennikarzy „Smak Roku 2014” na Festiwalu Smaku w Grucznie – prof. dr hab. Bronisław Borys i Piotr Lenart.

15.20 – 15.30 Podsumowanie spotkania i wręczenie uczestnikom broszur kulinarnych z recepturami na kołudzką gęsinę i jagnięcinę – Dyrektor mgr inż. Eugeniusz Kłopotek, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego.

Owce, jagnięcina
gęsina, tusze z gęsi

fot. Prof. B. Borys
30.01.2015 r. w siedzibie Instytutu Zootechniki PIB ZD w Kołudzie Wielkiej odbyła się konferencja prasowa, podczas której IZ PIB ZD Kołuda Wielka, Stowarzyszenie LGD Czarnoziem na Soli oraz Fundacja Hodowców Polskiej Gęsi Białej podpisały listy intencyjne.

Treść listów zawiera informację, że :

Działając w duchu partnerstwa, strony wyrażają zamiar rozszerzenia i wzmocnienia współpracy na rzecz promocji lokalnego produktu, jakim jest Gęś Biała Kołudzka®. Strony oświadczają, że z dniem podpisania niniejszego dokumentu rozpoczną działania w przedmiotowym zakresie. W celu realizacji niniejszego listu intencyjnego strony przedsięwezmą wszelkie prawne i faktyczne działania, niezbędne do wykonania wymienionych w nim porozumień”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele IZ PIB ZD Kołuda Wielka – mgr inż. Eugeniusz Kłopotek – Dyrektor, dr inż. Halina Bielińska – Zastępca Dyrektora, LGD Czarnoziem na Soli: Paweł Drzażdżewski - Prezes Zarządu LGD, Bartosz Krajniak - Dyrektor Biura LGD oraz Prezes Fundacji Hodowców Polskiej Gęsi Białej – Andrzej Klonecki.
Oprócz sygnatariuszy porozumienia w konferencji wzięli udział m.in.: Jacek Duma – Zastępca Burmistrza Janikowa i Piotr Lenart – ekspert kulinarny, jak również lokalne media.