Istotne znaczenie dla funkcjonowania zakładu ma produkcja roślinna. Obecnie powierzchnia gruntów wynosi 1060 ha, w tym 968 ha użytków rolnych. Przeważają gleby klasy II i III. Na większości areału uprawiana jest pszenica, rzepak, jęczmień, buraki cukrowe, kukurydza. Pozostałą część upraw stanowią rośliny pastewne (zielonki), lucerna, mieszanki traw  z koniczyną, sorgo.