Instytut Zootechniki
Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka

Siedziba

Kołuda Wielka, ul. Parkowa 1, 88-160 Janikowo, woj. kujawsko-pomorskie

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2019

przetarg 20 - 2019

Dostawa paliw i produktów naftowych.

WIĘCEJ
CD
SIWZ WZORY SIWZ
ODPOWIEDŹ
ODPOWIEDŹ
ZMIANY
OGŁOSZENIE O ZMIANIE

przetarg 22 - 2019

Ubezpieczenie zasiewów rzepaku i jęczmienia ozimych. Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka.

WIĘCEJ
CD
SIWZ WZORY SIWZ
ODPOWIEDZI
ODPOWIEDŹ 1 ODPOWIEDŹ 2 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

przetarg 21 - 2019

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWEGO
INSTYTUTU BADAWCZEGO ZAKŁADU DOŚWIADCZALNEGO KOŁUDA WIELKA

WIĘCEJ
CD
SIWZ WZORY SIWZ
ODPOWIEDŹ
ODPOWIEDŹ
ZMIANY
OGŁOSZENIE O ZMIANIE INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

przetarg 19 - 2019

Dostawa nasion pszenicy i jęczmienia ozimych oraz środków ochrony roślin do Zakładu
Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej.

WIĘCEJ
CD
SIWZ WZORY SIWZ INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PRZETARG 18 - 2019

Dostawa energii elektrycznej.

WIĘCEJ
CD
SIWZ SIWZ WZORY
ZMIANY
OGŁOSZENIE O ZMIANIE INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PRZETARG 17 - 2019

Dostawa nasion rzepaku, gorczycy oraz środków ochrony roślin do Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej.

WIĘCEJ
CD
SIWZ WZORY SIWZ INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

przetarg 16 - 2019

Ochrona osób i mienia na terenie Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej, gospodarstwa w Janikowie oraz Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach.

WIĘCEJ
CD
SIWZ WZORY SIWZ
ODPOWIEDZI
ODPOWIEDŹ INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PRZETARG 15 - 2019

Dostawa nawozów mineralnych do Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej.

WIĘCEJ
CD
SIWZ SIWZ WZORY INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PRZETARG 14 - 2019

Remont dróg wewnętrznych na terenie IZ PIB ZD Kołuda Wielka.

WIĘCEJ
CD
SIWZ SIWZ WZORY
DOKUMENTACJA
DROGI-1 S-01-OCZYSZCZENIE S-03-W.WIĄŻĄCA-1 S-04-W.ŚCIERALNA PRZEDMIAR INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

PRZETARG 13 - 2019

     Dostawa nawozów dolistnych do Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej.

WIĘCEJ
CD
SIWZ SIWZ WZORY INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

przetarg 12 -2019

Ubezpieczenia majątkowe Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego Zakładu Doświadczalnego Kołuda Wielka

WIĘCEJ
CD
SIWZ SIWZ WZORY INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PRZETARG 11 - 2019

Dostawa środków ochrony roślin do Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej

WIĘCEJ
CD
SIWZ SIWZ WZORY INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

przetarg 10 - 2019

     Budowa wjazdu do ZWD w Dworzyskach.

WIĘCEJ
CD
SIWZ WZORY SIWZ
DOKUMENTACJA
KOSZTORYS PRZEKROJE ZJAZD STWIORB ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU


PRZETARG 8 - 2019

Dostawa ciągnika rolniczego o mocy 240 KM z nawigacją GPS

WIĘCEJ
CD
SIWZ SIWZ WZORY
ODPOWIEDZI
ODPOWIEDŹ 1 ODPOWIEDŹ 2 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przetarg 7 - 2019

Budowa suszarni ziarna na lokalizacji suszarni istniejącej w m. Janikowo W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

WIĘCEJ
CD
SIWZ SIWZ WZORY ZAŁĄCZNIK NR 9 A ZAŁĄCZNI NR 9 B
ZMIANY
OGŁOSZENIE O ZMIANIE INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przetarg 6 - 2019

Dostawa nasion kukurydzy do Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej.

WIĘCEJ
CD
SIWZ SIWZ WZORY
ZMIANY
OGŁOSZENIE O ZMIANIE 1 ZMIANA DO SIWZ OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PRZETARG 5 - 2019

Dostawa nawozów mineralnych do Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej

WIĘCEJ
CD
SIWZ SIWZ WZORY
ZMIANY
OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZMIANA DO SIWZ INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

przetarg 4 - 2019

Dostawa nowego siewnika do kukurydzy do Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej

WIĘCEJ
CD
SIWZ SIWZ WZORY INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przetarg 3 - 2019

Najem ciągnika rolniczego o mocy 350 KM do Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej

WIĘCEJ
CD
SIWZ SIWZ WZORY
ZMIANY
OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZMIANA DO SIWZ INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przetarg 2 - 2019

Dostawa samochodu osobowego do Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej

WIĘCEJ
CD
SIWZ SIWZ WZORY WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI 1 WYJAŚNIEN IA I ODPOWIEDZI 2 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przetarg 1 - 2019

Budowa suszarni ziarna na lokalizacji suszarni istniejącej w m. Janikowo - W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

WIĘCEJ
CD
SIWZ SIWZ WZORY ZAŁĄCZNIK NR 9 A ZAŁĄCZNIK NR 9 B INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

Przetarg 22 - 2018

Pasza dla zwierząt hodowlanych i innych

WIĘCEJ
CD
SIWZ SIWZ WZORY INSTRUKCJA SKŁADANIA JEDZ INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu części postępowania