Instytut Zootechniki
Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka

Siedziba

Kołuda Wielka, ul. Parkowa 1, 88-160 Janikowo, woj. kujawsko-pomorskie

PRZETARG 21 -2018

Ubezpieczenie komunikacyjne

WIĘCEJ
CD
SIWZ SIWZ WZORY

PRZETARG 19 - 2018

Ubezpieczenie zasiewów rzepaku ozimego i zbóż ozimych.

WIĘCEJ
CD
SIWZ SIWZ WZORY INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PRZETARG 18 - 2018

Dostawa paliw i produktów naftowych.

WIĘCEJ
CD
SIWZ SIWZ WZORY INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

PRZETARG 17 - 2018

Dostawa mieszanek paszowych dla gęsi, kaczek i owiec.

WIĘCEJ
CD
SIWZ SIWZ WZORY INSTRUKCJA SKŁADANIA JEDZ
CD
SIWZ WZORY UJEDNOLICONE ZMIANY DO SIWZ INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Przetarg pisemny na sprzedaż uszkodzonego ciągnika rolniczego John Deere 7530, rocznik 2009

OGŁOSZENIE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

PRZETARG 16 - 2018

Dostawa nasiona pszenicy i jęczmienia oraz środków ochrony roślin do Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej.

WIĘCEJ
CD
SIWZ SIWZ WZORY ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

PRZETARG 15 - 2018

Dostawa nasion rzepaku, gorczycy oraz środków ochrony roślin do Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej.

WIĘCEJ
CD
SIWZ SIWZ WZORY INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PRZETARG 14 - 2018

Dostawa nawozów mineralnych do Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej

WIĘCEJ
CD
SIWZ SIWZ WZORY ZMIANA DO SIWZ ZMIANA W OGŁOSZENIU NAWOZY MINERALNE SIWZ TEKST UJEDNOLICONY INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PRZETARG 13 - 2018

Ochrona osób i mienia na terenie Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej, gospodarstwa w Janikowie oraz Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach.

WIĘCEJ
CD
SIWZ SIWZ WZORY INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA CZĘŚCI NR 2 ZAMÓWIENIA  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA CZĘŚCI NR 1 ZAMÓWIENIA

PRZETARG 12 - 2018

Dostawa ciągników rolniczych do Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej.

WIĘCEJ
CD
SIWZ SIWZ WZORY INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  PRZETARG 11 - 2018

Modernizacja parteru budynku mieszkalnego w Kołudzie Wielkiej

WIĘCEJ
CD
SIWZ SIWZ WZORY zaŁĄCZNIK DO SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY RZUT PARTERU INWENTARYZACJA RZUT PARTERU MODERNIZACJA
Uzupełnienie branża sanitarna
Przedmiar, modernizacja parteru opis techniczny rys. 1 rys. 2 rys. 3 rys. 4
Uzupełnienie branża elektryczna
Przedmiar Kosztorys ofertowy Projekt modernizacji parteru budynku Rysunki do projektu INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

PRZETARG 9 - 2018

Ubezpieczenie upraw ozimych.

WIĘCEJ
CD
SIWZ SIWZ WZORY INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

PRZETARG 8 - 2018

Dostawa nawozów dolistnych do Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej.

więcej
CD
SIWZ SIWZ WZORY INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PRZETARG 7 - 2018

Dostawa nasion kukurydzy i łubinu do Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej.

WIĘCEJ
CD
SIWZ SIWZ WZORY INFORMACJA Z OTWARIA OFERT ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PRZETARG 6 - 2018

Dostawa środków ochrony roślin do Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej.

WIĘCEJ
CD
SIWZ SIWZ WZORY INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PRZETARG 5 - 2018

Ubezpieczenie majątkowe Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej

WIĘCEJ
CD
SIWZ SIW WZORY ZMIANA OGŁOSZENIA ODPOWIEDŹ 1 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  PRZETARG 4 -  2018

  Dostawa ciągników rolniczych do Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej

WIĘCEJ
CD
SIWZ SIWZ WZORY INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

PRZETARG 2 - 2018

Nazwa zamówienia: Najem ciągnika rolniczego o mocy 350 KM do Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej.

WIĘCEJ
CD
SIWZ SIWZ WZORY INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PRZETARG 1 - 2018

Nazwa zamówienia: Dostawa nawozów mineralnych do Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej.

WIĘCEJ
CD
SIWZ SIWZ WZORY INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY