ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

PRZETARG 18-2017

Nazwa zamówienia: Dostawa energii elektrycznej.

WIĘCEJ
CD
SIWZ SIWZ - WZORY ODPOWIEDŹ 1 ODPOWIEDŹ 2 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PRZETARG 17-2017

Nazwa zamówienia: Dostawa paliw i produktów naftowych.

WIĘCEJ
CD
SIWZ SIWZ - WZORY ODPOWIEDŹ 1 ODPOWIEDŹ 2 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PRZETARG 16-2017

Nazwa zamówienia: Dostawa mieszanek paszowych dla gęsi, kaczek i owiec.

WIĘCEJ
CD
SIWZ SIWZ - WZORY INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PRZETARG 15 -2017

Nazwa zamówienia: Dostawa nasion pszenicy, jęczmienia ozimych, środków ochrony roślin oraz nawozów mikroelementowych.

WIĘCEJ
CD
SIWZ SIWZ - WZORY INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  PRZETARG 14 - 2017

  Nazwa zamówienia: Dostawa nasion rzepaku i środków ochrony roślin do Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej.

WIĘCEJ
CD
SIWZ ZMIANA DO SIWZ SIWZ - WZORY INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY