Instytut Zootechniki
Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka

Siedziba

Kołuda Wielka, ul. Parkowa 1, 88-160 Janikowo, woj. kujawsko-pomorskie

Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach

KONTAKT

Dworzyska, 62-035 Kórnik
NIP: 675-000-21-30

E-mail

rafal.zwierzynski@izoo.krakow.pl

Phone

61/8-170-225 lub 61/8-170-209