Instytut Zootechniki
Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka

Siedziba

Kołuda Wielka, ul. Parkowa 1, 88-160 Janikowo, woj. kujawsko-pomorskie

Zakład Doświadczalny Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Kołudzie Wielkiej

KONTAKT

  Kołuda Wielka, ul. Parkowa 1, 88-160 Janikowo
NIP: 675-000-21-30

E-mail

sekretariat.iz@onet.pl
koluda@izoo.krakow.pl

Phone

Telefon:(052) 351 33 91
FAX:(052) 351 35 41