Instytut Zootechniki
Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka

Siedziba

Kołuda Wielka, ul. Parkowa 1, 88-160 Janikowo, woj. kujawsko-pomorskie

3. Dyplom Czempiona dla maciorki rasy merynos polski barwny – XVII Regionalna Kujawsko- Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych- Kujawsko-Pomorski Oddział Doradztwa Rolniczego Minikowo (7-8.05.2016).

4. Podziękowanie za udział w konkursie „Najlepszy Produkt Roku 2016” dla IZ PIB ZD Kołuda Wielka za ser „kaszkawał kołudzki”- XX Inowrocławska Wystawa Gospodarcza (7.05.2016) – Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza.

5. Bronisław Borys- członek Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mięsa Owczego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rok powołania 2010

Zadania: analiza wniosków oraz rozdział środków na akcje promocyjne z Funduszu Promocji Mięsa Owczego, podejmowanie inicjatyw służących promocji produkcji, zagospodarowania i zbytu mięsa i produktów z mięsa owczego, czynny udział w realizacji przedsięwzięć promujących mięso owcze na terenie całego kraju.