Instytut Zootechniki
Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka

Siedziba

Kołuda Wielka, ul. Parkowa 1, 88-160 Janikowo, woj. kujawsko-pomorskie

1. XVII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Minikowo 7-8.05.2016 r.
Uzyskano następujące nagrody:
– tytuł czempiona w kategorii gęsi zarodowe

2. Dyplom dla Instytutu Zootechniki PIB – Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej za przygotowanie i prezentację gęsi zarodowych. XVII Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Minikowo, 7-8.05 2016 r.