1. Dyplom Czempiona dla maciorki rasy merynos polski barwny – XVI Regionalna Kujawsko- Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych- Kujawsko-Pomorski Oddział Doradztwa Rolniczego Minikowo.