1. Dyplom Czempiona dla maciorki rasy merynos polski barwny – XV Regionalna Kujawsko- Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych- Kujawsko-Pomorski Oddział Doradztwa Rolniczego Minikowo (5-6 lipca 2014r.).