Instytut Zootechniki
Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka

Siedziba

Kołuda Wielka, ul. Parkowa 1, 88-160 Janikowo, woj. kujawsko-pomorskie

1. Puchar Prezesa Zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa Izby Gospodarczej w Warszawie dla Instytutu – Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Kołudzie Wielkiej przyznany za uzyskanie tytułu czempiona w kategorii gęsi zarodowe. XV Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Minikowo 5-6 lipca 2014.

 

 

2. Dyplom dla Instytutu Zootechniki PIB – Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej za wkład w działania na rzecz zachowania rodzimych ras zwierząt gospodarskich w Polsce oraz prezentację stadka Gęsi Białych Kołudzkich® podczas Krajowej Wystawy Ras Rodzimych, Rudawka Rymanowska, 22-24 sierpnia 2014.

 

3. Dyplom dla Instytutu Zootechniki PIB – Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej za przygotowanie i prezentację gęsi zarodowych. XV Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Minikowo, 5-6 lipca 2014.

4. Członkostwo w Regionalnej Sieci „Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze” w ramach Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Dziedzictwo Kulinarne jest znakiem potwierdzającym jakość tradycyjnej i innowacyjnej żywności, która promuje tradycje regionu.