Krajowa Wystawa Ras Rodzimych w Rudawce Rymanowskiej

22-24 sierpnia 2014r.

Czempion – kaczka pekin krajowy P-33

Wiceczempion – kaczka pekin francuski P-9

Czempion – gęś podkarpacka Pd

Wiceczempion – gęś lubelska Lu