Instytut Zootechniki
Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka

Siedziba

Kołuda Wielka, ul. Parkowa 1, 88-160 Janikowo, woj. kujawsko-pomorskie

  1. Dyplom za tryka owcy rasy merynos polski odmiany barwnej nr PL 100013485662, nr kat.: 89 Czempiona w grupie tryków ras: merynos polski w starym typie, merynos polski odmiany barwnej, dla IZ PIB ZD Kołuda Wielka – XXVI Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych Poznań 2013- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba.

  2. Dyplom za maciorkę owcy rasy merynos polski odmiany barwnej nr PL100009859163, nr kat.: 84 Czempiona w grupie maciorek ras: merynos polski w starym typie, merynos polski odmiany barwnej- XXVI Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych Poznań 2013- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba.

  3. Dyplom Czempiona dla maciorki rasy merynos polski barwny – XIV Regionalna Kujawsko- Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych- Kujawsko-Pomorski Oddział Doradztwa Rolniczego Minikowo.

  4. Od dnia 02.12.2013 roku członkostwo w sieci regionalnej „Dziedzictwo Kulinarne – Kujawy i Pomorze”, jako producenci, wytwórcy i przetwórcy artykułów rolno-przemysłowych.