Instytut Zootechniki
Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka

Siedziba

Kołuda Wielka, ul. Parkowa 1, 88-160 Janikowo, woj. kujawsko-pomorskie

1. XIII Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Minikowo, 30.06-1.07.2012 r. – puchar Prezesa KRD-IG w Warszawie za czempiona w kategorii gęsi zarodowe.

2. Dyplom dla Instytutu Zootechniki Krajowego Ośrodka Badawczo-Hodowlanego Gęsi ZD Kołuda Wielka za przygotowanie i prezentację gęsi zarodowych. XIII Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Minikowo, 30.06-1.07.2012 r.

3. Hit Regionu 2012 za wyhodowanie Owsianej Gęsi Białej Kołudzkiej o znakomitych walorach jakościowych. Toruń, 19 czerwca 2012 roku.

4. Nagroda Specjalna w konkursie „Najlepszy Produkt Roku 2012” dla Instytutu Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka za szczególne osiągnięcia w promocji i rozwoju gospodarczym regionu. Inowrocławska Wystawa Gospodarcza, Inowrocław 20 maja 2012 r.

5. Uznanie gęsi Białej Kołudzkiej ® jako rasy. Inowrocław, 07.09.2012 r.

6. Medal Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano – Pomeraniensis”,,Inowrocław, 07.09 2012 r.