Instytut Zootechniki
Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka

Siedziba

Kołuda Wielka, ul. Parkowa 1, 88-160 Janikowo, woj. kujawsko-pomorskie

Krajowa Wystawa Ras Rodzimych w Rudawce Rymanowskiej

24-26 sierpnia 2012r.

Czempion – gęś podkarpacka

Czempion – kaczka pekin krajowy – P-33

Wiceczempion – gęś garbonosa Ga

Wiceczempion – kaczka KhO-1