Krajowa Wystawa Ras Rodzimych w Rudawce Rymanowskiej

24-26 sierpnia 2012r.

Czempion – gęś podkarpacka

Czempion – kaczka pekin krajowy – P-33

Wiceczempion – gęś garbonosa Ga

Wiceczempion – kaczka KhO-1