Instytut Zootechniki
Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka

Siedziba

Kołuda Wielka, ul. Parkowa 1, 88-160 Janikowo, woj. kujawsko-pomorskie

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2020

PRZETARG 7 - 2020

Dostawa środków ochrony roślin i nawozów dolistnych do Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej.

WIĘCEJ
CD
SIWZ SIWZ WZORY
Caption
ZMIANY
OGŁOSZENIE O ZMIANACH ZMIANY 1 ZMIANY 2 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W ramach XL Międzynarodowych Targów Rolno-Przemysłowych AGRO-TECH w Minikowie trwających od 1 do 2 lipca 2017 r., odbyła się XVIII REGIONALNA KUJAWSKO-POMORSKA WYSTAWA ZWIERZĄT HODOWLANYCH. KOB-HG wystawił dwie stawki gęsi zarodowych: W33xW33 i W11xW11. Komisja w składzie dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga, prof. UPH, dr inż. hab. Dariusz Kokoszyński prof. nadzw. UTP, mgr inż. Anna Mońko, przyznała tytuł Czempiona dla stawki gęsi zarodowych W33xW33. Za uzyskanie tytułu Czempiona w kategorii stad hodowlanych gęsi ZD Kołuda Wielka IZ-PIB otrzymał Puchar Prezesa Zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa-Izby Gospodarczej w Warszawie. Ponadto wystawiane gęsi zarodowe otrzymały puchar i Wyróżnienie Dziekana Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UTP.