Instytut Zootechniki
Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka

Siedziba

Kołuda Wielka, ul. Parkowa 1, 88-160 Janikowo, woj. kujawsko-pomorskie

98% populacji gęsi w Polsce stanowi

gęś Biała Kołudzka

(fot. B. Borys)

Gęś Biała Kołudzka

Wyłączny hodowca gęsi Białej Kołudzkiej®
i wyspcjalizowana w tej dziedzinie placówka naukowa

ZOBACZ

Merynos polski odmiany barwnej

(Stado objęte programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt)

ZOBACZ

(fot. A. Jarzynowska)

film

Historia i dorobek zakładu

Film przedstawia bogatą historię Zakładu, dorobek i osiągnięcia.

zobacz

film

obiektywem drona

Film wykonany z udziałem drona przedstawia Zakład oraz Kołudę Wielką.

zobacz

Kontakt

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka
Kołuda Wielka, ul. Parkowa 1, 88-160 Janikowo

Telefon:(052) 351 33 91
FAX:(052) 351 35 41


E-mail: sekretariat.iz@onet.pl
E-mail: koluda@izoo.krakow.pl


Zakład Wylęgu Gęsi Telefon:(052) 358 27 78

Krajowy Ośrodek Badawczo-Hodowlany Gęsi Telefon:(052) 358 27 72