W ramach swojej działalności Zakład oferuje:1. Sprzedaż gąsiąt zarodowych rodów W33 i W11 Gęsi Białej Kołudzkiej®,
2. Sprzedaż gąsiąt do tuczu,
3. Sprzedaż młodych gęsi rzeźnych owsianych,
4. Sprzedaż owiec – merynosa barwnego (rezerwa genetyczna) do chowu produkcyjnego m.in. w gospodarstwach agroturystycznych,
5. Sprzedaż owiec plenno – mlecznych linii kołudzkiej do chowu produkcyjnego w kierunku mięsnym i mlecznym,
6. Sprzedaż serów z mleka owczego,
7. Sprzedaż jagniąt rzeźnych o prozdrowotnej jakości mięsa,
8. Sprzedaż wełny owczej białej i naturalnie barwionej.
9. Usługi naukowo – badawcze, ekspertyzy i poradnictwo w zakresie technologii utrzymania, żywienia i rozpłodu gęsi i owiec,
10. Szkolenia i kursy z zakresu hodowli i technologii produkcji gęsi i owiec oraz zagospodarowania i przyfermowego przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia gęsiarskiego i owczego (we własnym ośrodku szkoleniowo – konferencyjnym),
11. Praktyki dla uczniów szkół zawodowych i techników oraz studentów wyższych uczelni rolniczych,
12. Sprzedaż produktów roślinnych: nasion rzepaku, ziarna zbóż ( pszenica, jęczmień) i kukurydzy oraz buraków cukrowych.

Można zamawiać tuszki gęsi u Pani dr inż. Kamili Kłos, tel: 603 929 991 mail: kamila.klos@koluda.com.pl,
tuszki są w ciagłej sprzedaży w cenia 18 zł/kg.