Get Adobe Flash player

Kołuda Wielka-sery owcze, jagnięcina, gęsina

Z dniem 1 stycznia 2003 r. utworzono w ramach zakładu Krajowy Ośrodek Badawczo - Hodowlany Gęsi (KOBHG), w obrębie którego funkcjonuje ferma zarodowa i zakład wylęgu. Corocznie z fermy zarodowej zaopatrywane są w materiał hodowlany stada rodzicielskie gęsi Białej KołudzkiejR z terenu całego kraju. „Gęś owsiana” jest obecnie hitem polskiego drobiarstwa, produktem głównie eksportowym, ale również coraz częściej poszukiwanym w kraju. Należy również wspomnieć, że zakład realizuje w Stacji Zasobów genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach (SZGDW) program ochronny ginących rodzimych ras gęsi i kaczek.
W zakresie hodowli i chowu owiec niewątpliwym osiągnieciem było wytworzenie i zarejestrowanie matecznej linii krzyżowniczej o nazwie „owca kołudzka”, o plenno - mlecznym kierunku użytkowania oraz stworzenie rezerwy genetycznej barwnej odmiany merynosa polskiego /jagni ęcina/. Od 1992 r., w wyniku prac badawczych prowadzonych w zakresie owczarstwa, opracowano  i wdrożono technologię przyfermowej produkcji serów owczych m.in.: wędzonych, półtwardych, pomazankowych, solankowych, twarogowych oraz jogurtów z pasteryzowanego mleka owczego.jagnięcina, sery owcze, gęsina

Lider produkcji:

sery owcze

jagnięcina

gęsina

owce, gęsi, zdrowa żywność
sery owcze, jagnięcina, gęsina
Jagnięcina, sery owcze, gęsina, zdrowa żywność
Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka, to specjalista w hodowli: owiec, gęsi. Sery owcze, jagnięcina, gęsina. blog Zapraszamy do naszej siedziby w Kołudzie Wielkiej, ul. Parkowa 1